Installation och service av lås

Vi installerar och servar lås i alla typer av fastigheter.
Allt ifrån låsentreprenader vid nybyggnation, till låsbyten och komplettering av lås och nycklar i fastigheter med äldre låssystem.

Våra låslösningar

 • Mekaniska lås
 • Digitala lås
 • Elektromekaniska lås
 • Kodlås
 • Kortläsare
 • Motorlås
 • Ellås
 • Dörrstängare
 • Dörrautomatiker
 • Brytskydd
 • Handicap-anpassningar