Säkra larm för trygg verksamhet!


Med Larmtronic som partner får du en larmleverantör med bred teknisk kompetens och hög servicenivå. 
Vi har installerat larm sedan starten 1981.
Våra larmsystem ger ett högt skydd för era lokaler och materiella tillgångar samt en tryggare arbetsplats för personalen.
Vi erbjuder också larmväskor med kameror till byggarbetsplatser eller tillfälliga lokaler.

Larmtronic som larmleverantör

  • Jour dygnet runt
  • Övervakad larmöverföring
  • Support och fjärrsupport
  • Snabb service

Inbrottslarm

Vi erbjuder ett säkert inbrottsskydd för alla företag, oavsett storlek och verksamhetsområde.

Brand- och utrymningslarm

Tillsammans med våra partners erbjuder vi larm som uppfyller gällande lagkrav och även brand- och utrymningslarm i egenambition.

Överfallslarm

Finns det risk att er personal hamnar i hotfulla situationer hjälper vi er med ett professionellt överfallslarm.