Larmtronic erbjuder en säker lösning till byggetableringar.
Vi skyddar värdefull utrustning, samt personer som vistas på arbetsplatsen!

Bland annat genom att använda oss av inbrottslarm med detektorer med bildverifiering vid larm på byggområdet, både för inomhus och utomhusbruk.
Med områdeslarm säkerställs tidigt larm om tjuv rör sig på området.
Med vårt containerlarm, som är en högsäkerhets-lösning med rökmaskin och marknadens starkaste sirén, blir det ännu svårare för tjuven att få med sig värdefulla saker.

Vi erbjuder också brand- utrymningslarm till arbetplatsen.

Vi är experter på att säkra hela byggarbetsplatsen, såväl skydd/ bevakning för
– Området
– Byggbodar
– Containers

– Brand

Kontakta oss för mer information!