Inbrottslarm för hemmet!

Till- och frånkoppla enkelt var du än är!

Visa sektionstatus och bortkoppla enkelt vid exempelvis renovering av hemmet.

Se realtidsvideo och inspelad video vid larm.

Kontrollera Z-wave enheter, ex. lås, ljus och termostater

Administrera användare enkelt!

Läs loggningshistoriken med ett knapptryck!

Titta in i ett hem med larmet och panorera 360 grader

TILL VISNING!

I Grundpaketet ingår ett komplett larmpaket med två trådlösa rörelsedetektorer och två trådlösa magnetkontakter, välj mellan att få larmet anslutet till egen telefon eller mot larmcentral.

Vid anslutning mot larmcentral ingår anslutning i serviceportal samt serviceavtal kostnadsfritt.

Fyll i formuläret nedan för att få ett kostnadsförslag

Till systemet går det att aktivera ett brett sortiment av extra trådlösa komponenter.

 • Manöverpanel Touch
 • Rökdetektor
 • Glaskrossdetektor
 • Vibrationsdetektor
 • Megapixelkamera
 • Rörelsedetektor
 • Magnetkontakt
 • Fjärrkontroll
 • Överfallslarm

Kombinera systemet med smarta Z-wave styrningar, systemet hanterar:

 • Lås
 • Värme/Kyla
 • Belysning
 • Strömkällor

Förfrågan ZeroWire

10 + 11 =

Grundpaket

LARM TILL MOBIL
 • Centralapparat ZeroWire
 • Mobil applikation
 • 2st. Trådlösa magnetkontakter
 • 2st. Trådlösa rörelsedetektorer
 • IP Larmsändare
 • Kostnadsfri anslutning mot serviceportal
 • Anslutning mot certifierad larmcentral
 • Avtal mot larmcentral
 • Serviceavtal